Wersja lajt na telefon komórkowy

Salonik prasowy

Fot. sxc.hu

Stan psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dodano: 10-12-2012

Psycholodzy drogowi twierdzą iż ze względu na wysoki poziom agresji wielu  kierowców nie powinno dopuszczać się do udziału w ruchu drogowym. Adrenalina wyzwala czynnik rywalizacji. Dla kierującego ważniejsze staje się kto pierwszy, kto szybszy, kto komu zajedzie drogę, niż względy bezpieczeństwa.
 

Analiza przyczyn wypadków drogowych pokazuje iż w 85% decydujący był stan psychofizyczny, zaliczany do tak zwanego czynnika ludzkiego, w 12% winna była zła organizacja pracy kierowcy firmowego lub pojazdu służbowego, 3% zawinił zły stan techniczny pojazdu.
 
„W grupie przyczyn organizacyjnych  najczęściej pojawiają się: brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczanie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich, praca w godzinach nadliczbowych, praca w godzinie nocnej, nie zapewnienie 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przyczyny te powodują stres, zmęczenie, senność, osłabienie i w rezultacie doprowadzają do wypadków.”

Podobne czynniki u kierowców – amatorów wpływają na obniżenie sprawności psychofizycznej. Od wielu lat w środkach masowego przekazu trwa dyskusja na temat konieczności poddawania się badaniom psychofizycznym przez wszystkich kandydatów na kierowców, a potem ich systematycznego powtarzania. Dotąd obowiązek ten dotyczy kierowców zawodowych (a przecież w ruchu drogowym biorą w większości udział kierowcy – amatorzy).

Każdy kierowca czynnie uczestniczący w ruchu drogowym powinien znać swoje aktualne psychofizyczne parametry. Za kierownicą należy zasiadać tylko gdy kierowca jest w pełni sprawny pod względem psychoruchowym.
 
Pomiary wydolności dokonane na różnych stanowiskach oraz testy wykonywane w pracowniach psychofizycznych dają każdemu badanemu zestaw wyników który pozwala zakwalifikować go do grona kierowców lub go wykluczyć. Im więcej kierowca wie o sobie, o swoim ciele, zmysłach np. wzroku, słuchu, o swojej psychice tym lepiej rozumie swoje reakcje i zachowania za kierownicą. Staje się przez to bardziej świadomym i bezpieczniejszym uczestnikiem ruchu drogowego.

Zdaniem psychologa transportu Andrzeja Markowskiego należy diagnozować sprawność psychologiczną kandydatów na kierowców. “Taka diagnoza i ćwiczenia zdecydowanie ułatwiają - zarówno przyszłemu, jak i już jeżdżącemu kierowcy poznać swoje silne i słabe strony, osiągnąć trafną samoocenę i, dzięki niej, ”dostroić” swój udział w ruchu drogowym odpowiednio do własnej kondycji psychologicznej. A jednocześnie nie tworzyć swoim zachowaniem zagrożenia dla siebie i innych” - mówi psycholog.

W cyklicznym programie telewizyjnym Stop Drogówka możemy być świadkami nieprzemyślanych lub nieodpowiedzialnych decyzji wielu kierowców. Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Kierowcy najczęściej usprawiedliwiają się pospiechem. Z psychologicznego punktu widzenia oznacza to zrzucenie odpowiedzialności z siebie samego na czynniki zewnętrzne.
 
Każdy kierowca musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie: Co jest ważniejsze –pospiech czy życie?

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić że „najczęstszymi przyczynami popełniania błędów w ruchu drogowych przez kierowców są: zawyżona samoocena, wysoka agresja, obniżony poziom podzielności uwagi i koncentracji, niedostateczna internalizacja norm społecznych i niska sprawność intelektualna. Według psychologa wysoka agresja kierowcy oznacza potrzebę władzy – dominację, wyzwala instynkt rywalizacji oraz redukuje lęk i stres. Bardzo ważne tutaj są zależności między wymiarami psychologicznymi i społecznymi – poczynając od sprawności psychologicznej, osobowości i intelekcie kończąc na szeroko rozumianej kulturze.”

Substancje psychoaktywne mają ogromny i natychmiastowy wpływ na sprawność psychofizyczną.”Największe ryzyko wypadku drogowego powoduje kierowca, który jest pod wpływem: alkoholu, benzodiazepinów, konopi z alkoholem, kokainy czy amfetaminy. Spożycie alkoholu prowadzi do zaburzeń zachowania użytkownika drogi. Niektóre, niezbędne do sprawnego prowadzenia pojazdu, funkcje są zaburzane już przy stężeniu 0,1-0,2 promili. W Polsce najpopularniejszymi nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi są terakanabinole (marihuana, haszysz) -1,17% i amfetamina 0,9%. Osoby prowadzące pod wpływem substancji psychoaktywnych mają zmniejszoną krytyczną ocenę, brak reakcji na światło, są pobudzone psychoaktywnie, mają przyspieszoną reakcję serca oraz cierpią na bezsenność, rozdrażnienie i rozstrój psychiczny.” Żadne działania prewencyjne nie są w stanie zastąpić zdrowego rozsądku kierowców.  Każdy indywidualnie musi dbać o swoją sprawność umysłową i fizyczną.
 
O nas  ▪  Pomoc  ▪  FAQ  ▪  Kontakt  ▪  Polityka prywatności  ▪  Regulamin  ▪  Partnerzy  ▪  Reklama  ▪  Wersja lajt  ▪  RSS  ▪  Jazda Próbna    Ceny paliw
Bookmark and Share
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2000 – 2018 by sp. z o.o.